UK Motion Film Studio

quay phim quảng cáo, quay phim doanh nghiệp, quay phim sản phẩm, quay phim sự kiện, chụp ảnh doanh nghiệp, chụp ảnh quảng cáo

(English below)

Với thế mạnh về cách thể hiện câu chuyện sâu sắc bằng hình ảnh đẹp, UK Motion đã thực hiện nhiều phim quảng cáo, giới thiệu cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực từ kinh doanh dịch vụ nhỏ như Spa, nhà hàng cho tới các nhà máy sản xuất sản phẩm đồ da, may mặc quy mô rất lớn. Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ sau:  

✔️ Quay phim, chụp ảnh quảng cáo sản phẩm

✔️ Quay phim, chụp ảnh giới thiệu spa, nhà hàng, khách sạn

✔️ Quay phim, chụp ảnh hội thảo, hội nghị khách hàng, ra mắt sản phẩm

✔️ Quay phim quảng cáo doanh nghiệp TV ad

✔️ Quay phim giới thiệu doanh nghiệp để sử dụng trên website, chào hàng đối tác nước ngoài

Các khả năng của chúng tôi:

✔️ Sản xuất tiền kỳ: xây dựng kịch bản, bối cảnh, diễn viên

✔️ Thu âm lồng tiếng Việt, Anh, và các ngôn ngữ khác

✔️ Sản xuất đồ họa motion graphics 2D, 3D theo yêu cầu


Giá sản xuất sẽ phụ thuộc vào yêu cầu, quy mô dự án. Với mỗi mức budget chúng tôi sẽ đưa ra các phương án để đảm bảo yêu cầu và mục đích kinh doanh của quý công ty. Vui lòng liên hệ trực tiếp Đạo diễn Cường Vũ để trao đổi chi tiết.


Trang phim doanh nghiệp - quảng cáo: https://byukmotion.com/blogs/tvc-doanh-nghiep

★★★★★★★★

Liên hệ: 0588.64.9999

Email: cuongvu@cuonguk.com


(English)

With the strength of how to express the profound story with beautiful images, UK Motion has made many advertising films, introduced to businesses in fields from small service businesses such as Spas, restaurants to Leather products factory, large scale. We can provide the following services:

✔️ Filming, photographing product ads

✔️ Filming, taking photos introducing spa, restaurant, hotel

✔️ Filming, taking photos of conferences, customer conferences, product launches

✔️ Filming TV commercials ad

✔️ Filming business introduction to use on the website, touting foreign partners

Our capabilities:

✔️ Pre-production: script development, context, actors

✔️ Record Vietnamese, English, and other languages

✔️ Produce motion graphics 2D, 3D on demand

 

The production cost will depend on the requirements and project size. For each budget, we will offer solutions to ensure the requirements and business goals of your company. Please contact Director Vũ Vũ to discuss details.